Dr. Kalbe Sadiq sb.

 

Muharram 1435 Hijri - 2013 - 2014
 

 

 1st Muharram 1435 Hijri 2013-2014

            Place - Gol Kothi, Kolkatta, India.

 

 

 
 
 

 

 2nd Muharram 1435 Hijri 2013-2014

            Place - Gol Kothi, Kolkatta, India.

 

 

 
 
 

 

 3rd Muharram 1435 Hijri 2013-2014

            Place - Gol Kothi, Kolkatta, India.

 

 

 
 

 

 4th Muharram 1435 Hijri 2013-2014

            Place - Gol Kothi, Kolkatta, India.

 

 

 
 
 

 

 5th Muharram 1435 Hijri 2013-2014

            Place - Gol Kothi, Kolkatta, India.

 

 

 
 
 

 

 6th Muharram 1435 Hijri 2013-2014

            Place - Gol Kothi, Kolkatta, India.

 

 

 
 
 

 

 7th Muharram 1435 Hijri 2013-2014

            Place - Gol Kothi, Kolkatta, India.

 

 

 
 
 

 

 8th Muharram 1435 Hijri 2013-2014

            Place - Gol Kothi, Kolkatta, India.

 

 

 
 
 

 

 9th Muharram 1435 Hijri 2013-2014

            Place - Gol Kothi, Kolkatta, India.

 

 

 

 audio videos latest

keyword : kalbe sadiq kalb-e-sadiq majalis majlis video